(بدون عنوان)روزهای بعذ از هاشمی دلهره آورتر است 

هر چند  مخالفانش امروز بیشتر از ذوستانش بر سر و سینه می زنند اما فردا که بدون هاشمی بر سر غنایم جمع شوند تمام دستاوردهای خاشمی را غصب خواهند کذئ 

ایران شاید جایی است که تواناترین سیاستمدارش وقتی قابل احترام است که مرده باشد


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها